Klasse

Ons weelkikse klasse word by die volgende skole en studios in Pretoria en Centurion aangebied. Let op na die verskeie tye en lokale asook die hoeveelheid klasse by die spesifieke skool/studio.

Let daarop dat waar daar 1 klas is, dit 'n gemengde klas is vir ALLE grade en ouderdomme. Waar daar meer as 1 klas is, is klasse steeds gemeng, maar die poging is om dit te verdeel tussen juniors en seniors.

Maandae Dinsdae Woensdae
Laerskool Voorpos

14h00 - 15h00

Mnr Tiaan - Klas oorkant swembad
Laerskool Dirk Postma

14h00 - 15h00

Juf Lian - Binnehof
Laerskool Villieria

14h15 - 15h15 & 15h15 - 16h15

Mnr Tiaan - Skoolsaal

Laerskool Mayville

14h00 - 15h00

Juf Lian - PAT SMIT Saal
Laerskool Tuine

15h30 - 16h30 & 16h30 - 17h30

Mnr Tiaan - Skoolsaal
Laerskool Louis Leipoldt

14h00 - 15h00

Juf Lian - Skoolsaal

Laerskool Stephanus Roos

15h30 - 16h30

Mnr Tiaan - KDA Saal
Hoërskool Oos-Moot

15h15 - 16h15

Juf Lian - LO Saal/Kaffeteria
Laerskool Hennopspark

15h15 - 16h15

Juf Lian - KDA Saal

Hoërskool Wonderboom

15h30 - 16h30

Juf Lian - WBW Teater

Centurion Teater Studio

15h00 - 16h00

Juf Engela - Teater

Algemene Vrae