Klasse

Ons weelkikse klasse word by die volgende skole en studios in Pretoria en Centurion aangebied. Let op na die verskeie tye en lokale asook die hoeveelheid klasse by die spesifieke skool/studio.

Maandae Dinsdae Woensdae Donderdae Vrydae
Laerskool Voorpos

14h00 - 15h00

Klas oorkant swembad
Laerskool Tuine

15h30 - 16h30 & 16h30 - 17h30

Skoolsaal
Louis Leipoldt

14h15 - 15h15

Saal
Laerskool Mayville

15h30 - 16h30

Sportveld Afdakke
Laerskool Villieria

14h15 - 15h15 & 15h15 -16h15

Sportveld Afdakke
Laerskool Stephanus Roos

15h30 - 16h30

SR Saal

Laerskool Hennopspark

15h30 - 16h30

KDA Klas
Hoërskool Oos-Moot

17h00 - 18h00

Klaskamer K65 (Mev Bezuidenhout)

Hoërskool Wonderboom Buitemuurs

17h00 - 18h00

WBW Teater

Danie Malan

15h30 - 16h30 & 16h30 - 17h30

Saal

Algemene Vrae