Let asb op en maak nota van die volgende belanrike datums in hierdie kalenderjaar. Neem kennis dat verdere inligting oor tye, lokale, ens per briewe via Whatsapp met genoegsame tyd vooraf gestuur sal word.

12 Januarie 2022 – Registrasies/Inskrywings Oop
17 Januarie 2022 – Klasse begin afskop afhangende van skole
3 Desember 2022 – Klasse en Dramaskool Sluit

Sat, 26 Februarie 2022 – Ouer-inligtingsoggend
Sat, 3 Desember 2022 – Prysuitdeling

Vrydag, 11 Maart 2022 – Teater-X (Hoërskool Wonderboom) (WBW Teater)
Woensdag en Donderdag, 10 & 11 Augustus 2022 – Teaterproduksie (Hoërskool Wonderboom) (Centurion Teater)

Saterdag, 13 Augustus 2022 – Jo Christal Kleedrepetisie (Centurion Teater)
29 Augustus – 3 September 2022 – Jo Christal Teaterproduksie (Centurion Teater) (Leerders tree slegs by 2 van hierdie datums op)

Saterdag, 29 Oktober – Teater-X (Jo Christal) (WBW Teater)

Vrydag, 8 April 2022 – Inskrywings vir Kunswedstryde Sluit

4 – 7 Julie 2022 – Vakansiewerkswinkels

15 September 2022 – Jo Christal Kunstefees