WONNIEDRAMA! Fondsinsameling: “Boemelaars Bash!” 27 Februarie 2016

Home / Uncategorized / WONNIEDRAMA! Fondsinsameling: “Boemelaars Bash!” 27 Februarie 2016

JC LOGO1W  O  N  N  I  E  D  R  A  M  A   

 

Geagte Ouer/Voog

Ek is seker dat u ook voel dat die jaar skaars begin het en ʼn mens alreeds wil uitroep:  “Stop the world, I want to get off!”  Dit is dus soms nodig om geleenthede aan te gryp waar ʼn mens net bietjie stoom kan afblaas, die lewe in oënskou kan neem en oomblikke geniet.  Wonniedrama is baie trots en opgewonde om u in te lig dat ons vir u so ʼn geleentheid aanbied in die vorm van ʼn informele Dramakuier met die tema:  “Boemelaar Bash!” 

Die doel van die funksie is eerstens om mekaar te ontmoet en tweedens om fondse in te samel vir dramatoerusting wat leerders in die klas en in die teater benodig.  Ons kon met ons vorige fondsinsameling, ses jaar gelede, groot blokke en trappe aankoop wat daagliks gebruik word.   Daar het egter nou ʼn groot behoefte ontstaan om die volgede toerusting aan te skaf:  klein en medium blokke (sodat leerders nie in die teater of vir praktiese eksamens op stoele hoef te staan nie), klanktoerusting (om fisiese teater en bewegingsitems meer effektief te oefen en aan te bied), staanligte en ʼn videokamera (om praktiese werk vas te vang en om tegnieke vir die filmbedryf aan leerders bekend te stel).

Ek wil u egter op hierdie punt verseker dat u en die leerders nie verplig is om aan hierdie projek deel te neem nie.  Die ongelooflike samewerking en entoesiasme van die leerders in die klasse gee egter vir ons baie hoop en ons is baie trots en dankbaar daarvoor.  Die leerders is in groepe opgedeel en elkeen het ʼn lys ontvang met sy/haar verantwoordelikhede.  Die rede vir die tema “Boemelaar Bash”  is om die funksie so goedkoop as moontlik te maak en ons moedig leerders aan om daarby te hou.

 

Funksie-inligting:

Datum:          27 Februarie 2016

Tyd:                (Daar is twee funksies om aan almal die geleenthied te gee om dit by te woon)

                           Eerste funksie:       9h00 – 10h00

                           Tweede funksie:  11h00 – 12h00

Plek:               Hoërskool Wonderboom  (Wonderboomsaal)

Kaartjies:   R50 per person (Kaartjies word in die klasse verkoop)

Program:

Die inhoud van die program vir die funksie is min of meer die volgende:  1.  Drama-items waar leerders met hulle talente spog  2.  Inligting rakende ander projekte 3.  Ouerdeelname met pryse wat gewen kan word (vet pret)  4.  Opveiling van goedere (U is welkom om enige Wit Olifant in u huis vir ons te stuur)  en 5.  Kuier, kuier,kuier…

Bemarkingsgeleentheid vir ouers:

Ons gaan ʼn nuusbrief uitstuur wat ongeveer 1 500 mense gaan bereik.  U is welkom om ʼn besigheidskaartjiegrootte advertensie hierin te plaas teen R200.  Kontak  Tiaan Lubbe (083 781 1445) vir meer besonderhede hieroor.

 

Ons sien met groot opwinding uit na hierdie funksies en ons hoop om baie van die leerders se familie en vriende te ontmoet.

 

Vriendelike dramagroete

Sanette Olivier en die JC Span

(083 990 5472)

WhatsApp chat