Augustus Produksie 2018 (Laerskole)

Home / Uncategorized / Augustus Produksie 2018 (Laerskole)

Geagte Ouer/Voog

Dit is vir die Jo Christal Dramaskool-span ontsettend lekker om uiteindelik weer te kan sê: “It’s SHOW TIME!”   Ons kan u verseker dat die kinders net so opgewonde daaroor is.  Ons voel almal bevoorreg dat daar ʼn dramaklas is waar ons ʼn verbeeldingswêreld kan skep en met oorgawe uiting kan gee aan ons emosies, frustrasies en behoeftes.  Dit is ook ʼn plek waar ons talente kan omhels en daarmee kan woeker.

Ons hoop dat u die afgelope twee kwartale gereeld met stories vermaak is oor wat alles in die dramaklas gebeur.  Die spontane en kreatiewe manier waarop die kinders in die klasse te werk gaan, laat ons opnuut besef  hoe veilig hulle die ruimte ervaar.  Ons het dus nou weer op ʼn punt gekom waar ons voel dat die kinders gereed is om uit haal en te wys.  Daar heers baie opgewondenheid in die klasse hieroor, want ons het reeds begin werk aan ons jaarlikse produksie wat in die Unisa Kleinteater opgevoer gaan word.

Ons rig ʼn ernstige versoek aan u om die volgende datums so gou as moontlik te dagboek.  Ons kan ongelukkig, onder geen omstandighede, enige verskuiwings aan die gegewe datums maak nie.  U moet ons asseblief onmiddelik laat weet as daar leerders is wat nie op hierdie datums kan optree nie.  Al die leerders wat deel is van die Jo Christal Dramaskool gaan aan die konsert deelneem en moet asseblief albei die vertonings bywoon.

 Teaterproduksie:

**Let asseblief op na op watter TWEE aande u kind optree. Datums is verdeel volgens skole.

 Datums**:      

Maandag, 13 en Dinsdag, 14 Augustus 2018: (Tuine, Hennopspark, Louis Leipoldt, Boerefort en Voorpos)

 Woensdag, 15 en Donderdag, 16 Augustus 2018: (Villieria, Mayville, Dirk Postma, Stephanus Roos)

Plek:   Unisa Kleinteater (U sal padkaarte saam met die kaartjies ontvang)

Tyd:    9h00 (Leerders moet asseblief alreeds 18h00 by die teater aanmeld)

 

Kaartjies:

Volwassenes sowel as skoliere:   R100 per persoon (In klasse en via App beskikbaar.)

                                                       Kleuters wat nie ʼn sitplek inneem nie, mag die vertoning gratis bywoon.

Kaartjies is in die dramaklasse beskikbaar wees.  U kan die regte bedrag in ʼn koevert saamstuur klas toe.  U moet ook asseblief seker maak dat u die aantal persone en die datum wat u die konsert wil bywoon, op die koevert aanteken.  Indien u verkies om die kaartjies elektronies te betaal gebruik asseblief die volgende verwysing: Voorletter, Van, Skool van Leerder + (K).

Dit is vir ons baie belangrik om vir die leerders die voorreg te gee om in ʼn regte teater op te tree, maar om dit lewensvatbaar te maak, rig ons ʼn vriendelike versoek aan u om, indien dit moontlik is, nie minder as 4 kaartjies te koop te nie. U kan op enige stadium meer kaartjies koop omrede die kaartjies nie vir spesifieke sitplekke bespreek word nie.  U kan dus self in die teater besluit waar dit vir u die gerieflikste is om te sit.

Kaartjies kan ook via ons JC App bespreek word. Laai die JC App af via ons webtuiste en voltooi die vorm om kaartjies te bespreek. LET WEL: Besprekings word net bevestig sodra betaling daarvoor ontvang is.

 

Kostuums, dekor en grimering:  (Produksiefooi)

U hoef nie na u asems te snak oor die huur of maak van enige kostuums nie.  Ons vra ʼn kostuum-, dekor-en grimeringbydrae van slegs R180 per kind.  Die res is in ons hande.  Produksiefooie moet asseblief so gou as moonlik betaal word. Dit sal ook op u staat verskyn vanaf einde Junie. U kan kontant saam na die klas stuur of ‘n EFT maak met die verwysing: Voorletter, Van en Skool van Leerder + (P).

Kleedrepetisie:   (BAIE BELANGRIK!)

Dit is baie belangrik dat u asseblief ook die volgende datum dagboek aangesien dit die enigste repetisie is waar ons al die leerders bymekaar kan kry om die produksie aanmekaar te sit.   Leerders moet asseblief op hierdie dag genoeg verwersings saamneem.  Ouers word ook ongelukkig nie toegelaat om tydens die repetisie teenwoordig te wees nie.  Ons kan u verseker dat daar genoeg volwassenes en sekuriteitsbeamptes gaan wees om na u kind se veiligheid om te sien.  Ons vra by voorbaat om verskoning indien die plek en datum vir u ongerieflik is.

 **Let asseblief op na die tye. Sessies is verdeel volgens skole.

 Datum:    Saterdag, 4 Augustus 2018

Plek:       Hoërskool Wonderboom (Wonder-Bo-Wonder Teater) 

Tye**:        8:00 tot 10:30: (Tuine, Hennopspark, Louis Leipoldt, Boerefort en Voorpos)

                  11:00 tot 13:30: (Villieria, Mayville, Dirk Postma, Stephanus Roos)

 Ons sien baie daarna uit om ʼn heerlike konsert saam met u en die dramaleerders te geniet.

 Dramagroete,

 Die JC Dramaspan

WhatsApp chat